iStock-1455562255 (kopia)

10 åtgärder för att stärka ditt IT-försvar

I dagens digitala värld är säkerhet inte bara en funktion som är trevlig att ha - det är en absolut nödvändighet. Med cyberattacker som blir allt vanligare krävs det strikta säkerhetsprotokoll för att skydda din IT-infrastruktur. Därför har vi listat de tio viktiga åtgärder som du bör anta för att stärka ditt IT-försvar. Bland de olika säkerhetsramverken som är tillgängliga kommer vi att fokusera på kärnfunktionerna i National Institute of Standards and Technology (NIST) Framework: identifiera, skydda, upptäcka, svara och återställa.

 

1. Asset Management [Identifiera]

 

Innan du säkrar din infrastruktur är det viktigt att förstå vad du skyddar. Gör inventering av samtliga hårdvaru- och mjukvaru- tillgångar. Det hjälper dig att identifiera sårbarheter och potentiella hot associerade med varje komponent.

Att hantera, identifiera och spåra dina tillgångar behöver inte vara osäkert eller förvirrande. Tack vare asset management kan du noggrant övervaka varje del av teknik, programvara eller data som är avgörande för ditt företags framgång.

 

 

2. Riskbedömning [Identifiera]

 

Det dyker ständigt upp nya sårbarheter vilket gör att det kan kännas som en aldrig sinande utmaning. För att ta itu med utmaningen kan du använda verktyg som Tenable och Rapid7. Dessa verktyg fungerar som pålitliga assistenter vid sårbarhetshantering, genomsöker kontinuerligt och kategoriserar svagheter i ditt nätverk. De lyfter fram de mest akuta sårbarheterna så att du kan åtgärda dem innan de blir en större huvudvärk än att vara utan ditt morgonkaffe. Oavsett om de är blottade mot internet eller gömmer sig i ditt interna nätverk, är det avgörande att vara medveten om dem för att kunna åtgärda dem. Dra fördel av att skanna, rapportera och lappa som proffs för att ligga steget före.

 

 

3. Patch Management [Skydda]

 

Att hantera föråldrad programvara kan kännas som en oändlig kamp. Det är då Patch Management kommer till användning. Genom att göra det till en rutin och automatisera processen kan du se till att all din programvara och alla system får de senaste patcharna. Att vara proaktiv med dessa uppdateringar kommer inte bara att motverka angripare utan också förbättra ditt systems prestanda.

 

 

4. System Hardening [Skydda]

 

Effektivisera dina system genom att ta bort onödig programvara, användarnamn och inloggningar. Inaktivera även alla icke nödvändiga tjänster. För ett extra lager av säkerhet, följ en system hardening guide anpassad för ditt operativsystem och dina applikationer. Detta tillvägagångssätt minskar potentiell attackyta. Städa, förbättra säkerhetsåtgärderna och se till att bara de som behöver det har tillgång!

 

 

5. Implementera robusta lösenordspolicyer [Skydda]

 

Stärk ditt försvar genom att använda starka, intrikata lösenord för att skydda din känsliga information. Dock kan det vara en utmaning att komma ihåg dessa lösenord. Tipset är då att använda en lösenordshanterare som till exempel Bitwarden. Den fungerar som din personliga lösenordsväktare och lagrar och hanterar alla dina lösenord på ett säkert ställe. Dessutom kan det generera unika, komplexa lösenord för vart och ett av dina online konton.

 

 

6. Tvåfaktorsautentisering - 2FA [Skydda]

 

Förbättra din säkerhet genom att implementera tvåfaktorsautentisering (2FA). Denna process kräver att användare verifierar sin identitet med två olika metoder innan de får åtkomst, vilket skapar dubbla problem för obehöriga inkräktare!

 

 

7. Antivirusprogram [Upptäcka]

 

Skydda din digitala värld genom att använda pålitlig antivirusprogramvara. För att ligga steget före nya hot, håll dina antivirusdefinitioner uppdaterade, förse dina cyberlivvakter med den senaste informationen och verktygen för att tackla nya fiender. Schemalägg också rutinsökningar för att proaktivt övervaka ditt systems säkerhet, liknande regelbundna kontroller för att upptäcka potentiella inkräktare innan de orsakar skada.

 

 

8. Kontinuerlig övervakning [Upptäcka]

 

Genom att använda nätverksövervakningsverktyg kan du enkelt spåra dataflödet, systemloggar och användarbeteenden i realtid. Samt upptäcka eventuella anomalier eller misstänkta aktiviteter innan de orsakar skada. Utnyttja kraften i dessa övervakningsverktyg, håll noga koll på alla digitala aspekter och hantera snabbt alla oönskade överraskningar som kan uppstå.

 

 

9. Incident Response Plan [Svara]

 

Var beredd på säkerhetsintrång med en incidentresponsplan. Din plan bör bestå av handlingsbara steg, som börjar med att isolera drabbade system för att begränsa intrånget. Gör sedan en grundlig undersökning för att förstå händelsens vem, vad och hur. Slutligen, säkerställ tydlig kommunikation genom att omedelbart meddela de som drabbas, eftersom transparens är avgörande. Kom dock ihåg att en plans effektivitet ligger i dess genomförande. Testa och uppdatera den regelbundet för att anpassa till nya hot.

 

 

10. Regelbundna säkerhetskopior [Återställa]

 

Skydda din kritiska data från säkerhetsintrång genom att implementera rutinmässiga säkerhetskopior. På så sätt har du en livlina för att hämta och återställa din information om det värsta händer. Testa dessutom dessa säkerhetskopior regelbundet för att säkerställa deras tillförlitlighet, precis som att utföra en brandövning för att testa din utrymningsplan. Genom att verifiera deras funktionalitet kan du lita på att dina säkerhetskopior är redo att rädda dina data när det behövs.

 

 

Sammanfattning

 

Att säkerställa en säker IT-miljö kräver ett principfast engagemang och användning av lämpliga verktyg och procedurer. Det är avgörande att genomföra regelbundna penetrationstester, riskbedömningar och processgranskningar för att identifiera eventuella nya sårbarheter som kan uppstå. Tänk på att cybersäkerhet inte är en engångsgrej utan ett pågående arbete för att skydda dina digitala tillgångar från hot som ständigt utvecklas. Genom att följa ett säkerhetsramverk, förstå dina risker och implementera processer som de som nämns ovan, kommer du att vara väl förberedd för att skydda din IT-infrastruktur effektivt. Var vaksam och håll dig proaktiv!

 

Martin Bishoff

Martin är en certifierad CISSP säkerhetsentusiast. Hans fokus är för närvarande att utöka konsultverksamheten kring informationssäkerhet i DACH-regionen, för att säkerställa att våra kunder är väl skyddade. I mitt privata liv är jag också en glad sjöman och värdesätter mycket att spendera kvalitetstid med min familj

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article