De största fördelarna med testautomatisering

De största fördelarna med testautomatisering

Under de senaste årens utveckling har kraven på snabba leveranser ökat, vilket har gjort att testautomatisering har fått större utrymme. Idag är det viktigare än någonsin att vara ifrågasättande kring produkten och redan i ett tidigt skede försöka lista ut vad som skulle kunna gå fel, för att snabbare kunna lösa det om problemet uppstår.

 

Men trots att det blivit allt vanligare att automatisera sina tester återstår det faktum att manuella tester, i många fall, används snarare än testautomatisering. I det här blogginlägget tittar vi därför närmare på några av de största fördelarna med testautomatisering.

 

Ökad kvalitet och kontroll

 

Idag läggs stort fokus på att hitta fel tidigt i utvecklingskedjan, vilket gör att managerns inom QA behöver ha full koll på hur hen ska tänka kring test. Att ha tester på samtliga nivåer gör att vi snabbare kan identifiera ungefär var i systemet ett fel uppstått, vilket i sin tur underlättar felsökningen och gör att vi snabbare kan hitta problemen. Snabbare processer och färre fel - automatisering är helt enkelt ett bra sätt för att effektivisera arbetet. Snabb återkoppling på ändringar i funktionalitet eller ändring i systemet underlättar dessutom lanseringen av ny funktionalitet, med en trygghet i att de affärskritiska flödena fortfarande fungerar.

 

 

Snabbare leveranser

 

Idag håller utvecklingen en takt där det byggs nytt, eller till och med levereras, flera gånger om dagen och därmed finns ett stort behov av att testa i samma takt. Med enbart utforskande tester känns det rätt hopplöst att försöka hänga med i det tempot. Automatisering ger oss möjligheten att snabbt få feedback på ett systems status och om något har gått sönder. Maskiner utför operationer snabbare och kan göra saker som vi människor inte alls kan, som till exempel simulera tusentals samtidiga användare i ett kontrollerat testsystem. Snabbare feedback gör att vi får en förenklad process och i slutändan kan få ut vår produkt snabbare. 

 

 

Attraktiv arbetsmiljö

 

En annan stor fördel är att testautomatisering kan frigöra en hel del resurser som istället kan läggas på övrigt kvalitetsarbete. Färre övertidstimmar ger även mer arbete kopplat till värdeskapande uppgifter. Istället för utförliga, tidskrävande och ofta enformiga regressionstester kan vi få djupare insikt inom nya områden och kända problemområden. Med den tryggheten frigörs också mer tid för utforskande testning. Ju mer tid vi får till att utforska systemet, desto mer kan vi lära oss och desto lättare blir det att ta välinformerade beslut. De anställda upplever därmed arbetet mindre stressigt, mer intressant och arbetsplatsen mer attraktiv.

 

Men, även om testautomatisering är bra på flera sätt, så får den mänskliga testningen aldrig glömmas bort. Den är minst lika viktig och därför är en kombination av dessa det bästa.

 

 

Sammanfattning

 

Behovet av att automatisera tester ökar när användarnas krav på ny funktionalitet och rättningar ska levereras allt snabbare. Testautomatisering är idag ett viktigt stöd och komplement till den manuella testningen och ytterligare ett verktyg i vår testlåda i den ständiga jakten på bättre kvalitet. Vi har mycket att vinna genom att automatisera åtminstone delar av våra tester - snabbare leveranser, högre kvalitet och nöjdare medarbetare är några av dem.

QESTIT Team

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article