Så implementerar du din teststrategi

Så implementerar du din teststrategi

Steget från att planera till att implementera kan ibland kännas oöverkomligt. Var och hur börjar man? Varför känns det som att man bara står och trampar? De absolut vanligaste felen är att försöka implementera för mycket och för fort. Förändring tar tid, inte minst om det är frågan om att skapa en ny kultur. Det går inte heller att genomföra förändring på egen hand. Hur bra idéer du än har så måste du ha hjälp och se till att få med andra på tåget. I det här blogginlägget tipsar jag om hur du kan gå tillväga för att implementera din teststrategi.

 

Skapa ett QA-forum

Ett sätt som brukar fungera bra är att skapa ett forum där man tillsammans definierar de olika kvalitetsinitiativ som bygger upp teststrategin, jobbar fram planerna och stöttar implementationen av  teststrategin i teamen. QA-forumet består av minst en representant från varje utvecklingsteam, det behöver inte nödvändigtvis vara en testare. Finns det andra centrala funktioner som drift, arkitekter och liknande bör de också vara representerade. I forumet diskuterar man hur nuvarande situation är i respektive team och över organisationen. Därefter väljer man ut initiativ, sätter definitionerna för dem och bestämmer var i utvecklingsprocessen de passar in. Detta gör man i rullande workshops.

 

Beroende på organisation och var i processen man befinner sig kan man hålla dessa workshops med olika långa mellanrum. Min rekommendation är att initialt hålla en (1) i veckan med forumet och maximalt en timme åt gången. Vid behov bjuder forumet in representanter från andra delar av organisationen. Skall till exempel definitioner och processer runt kravarbetet diskuteras bör affärs-sidan och produktägare vara representerade. Forumet fungerar även som bollplank för teamen eller andra som har frågeställningar runt test och kvalitet.

 

 

Forumet i korthet:

 

 • Definierar de olika initiativen
 • Plottar ut initiativen i en modell som visar införandeplanen
 • Stöttar teamen i införandet av de överenskomna initiativen
 • Stöttar organisationen i stort i frågor gällande test och kvalitet

 Jobba vidare i teamen

 

I teamen genomförs också workshopar som teamets representant från QA-forumet driver. Vid behov kan andra medlemmar från forumet hjälpa till och stötta. När teamet uppfyller de kriteria som definierats för ett initiativ bockas det av centralt. Det är viktigt att teamet tar ägarskap över varje initiativ man inför och följer den satta definitionen. Tanken är att jobba in det i kulturen då det i längden inte fungerar att ha någon enskild individ som driver och ständigt påminner. Därför får man efter en tid återbesöka de genomförda initiativen och se att de fortfarande fungerar som förväntat. Kanske har förutsättningarna förändrats över tid och det är definitionen av initativen som behöver förändras. Det är därför viktigt att teamens synpunkter återkopplas till QA-forumet regelbundet. 

 

 

Implementera iterativt

 

För att få initiativen som ingår i den teststrategi som jobbats fram att fastna och bli en del av kulturen måste implementationen följa en iterativ process. Försöker organisationen eller teamen trycka in för mycket på en gång är risken att man faller tillbaka in i invanda roller och arbetssätt så snart ingen är där och driver på. Inför ett initiativ åt gången, låt det sätta sig och ta sedan nästa.

 

 

Modell för införande

 

Givetvis finns det modeller man kan luta sig tillbaka mot när det gäller införandet av en förändring. En sådan modell är IDEAL som tagits fram av Carnegie Mellon University. IDEAL är en akronym* för de steg som ingår. Denna visar tydligt hur mycket av arbetet med att införa en förändring som består av bra förberedelser.

 

* förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

IDEALOm man ger de här delarna en aning mer detaljer ger de en bra överblick över de steg som behövs för att införa förbättringar i ett team eller organisation.

 

Initiera - Fasen där grundarbetet läggs för en lyckat förbättringsinsats.

 

 • Sätt in allt i ett sammanhang
 • Bygg upp stöd från teamet/organisationen


Diagnosticera - Fasen där det definieras var man befinner sig jämfört var man vill vara.

 

 • Beskriv nuvarande och önskat tillstånd
 • Utveckla rekommendationer


Etablera - Fasen där detaljerna för hur organisationen skall nå sina mål planeras.

 

 • Sätt prioriteter
 • Utveckla tillvägagångssätt
 • Planera handlingar


Agera - Fasen där förbättringarna utvecklas, tillämpas och sprids över organisationen.

 

 • Skapa lösningar
 • Gör piloter
 • Förfina lösningar
 • Implementera lösningar


Lärande - Fasen där man lär sig av erfarenheter och förbättrar organisationens förmåga att anpassa sig till nya processer och tekniker i framtiden.

 

 • Analysera och validera
 • Föreslå framtida handlingar


 

Sammanfattning

 

Genom att visualisera och arbeta iterativt med att införa förändringar ökar du chansen att lyckas med din implementation. Skapa ett QA-forum med deltagare från utvecklingsteamen och andra centrala funktioner för att få alla att bli delaktiga och förstå. Genomför sedan ett initiativ i taget för att sätta kulturen och se till att hela teamet känner ansvar. Du kan med fördel ta hjälp av en modell för att tydliggöra stegen. Och glöm inte den viktiga återkopplingen.

 

 

Ladda ner vår guide med tips om hur du kan visualisera din agila teststrategi

 

Vill du läsa om hur du kan visualisera din agila teststrategi, där implementation är en viktig del så kan du ladda ner vår guide. I den tar jag även upp hur du skapar en visuell förklaringsmodell som beskriver var olika typer av kvalitetsåtgärder passar in i arbetet för att få alla att förstå att kvalitet bygger på så mycket mer än test. Dessutom tittar jag närmare på andra varianter för hur du skapar en modell där olika kvalitetsinitiativ kan plottas ut för att skapa en strategi för det fortsatta arbetet.

Jan Sahlström

Jan har över trettio år inom IT varav nästan tjugo inom test och med erfarenhet av ett antal olika roller så som produktansvarig, kravanalytiker, testare, scrum master och QA manager. Han är även en frekvent talare på lokala meetups och internationella konferenser där han gärna berättar om sina hjärtefrågor om hur man når kontinuerlig kvalitet och bygger effektiva korsfunktionella team med en holistisk syn på kvalitet.

INSIKTER & NYHETER Håll dig uppdaterad!

Få kunskap, nyheter, inspiration, tips och inbjudningar om kvalitetssäkring direkt i din inkorg.

share the article