CC_SE_photo_Essity
KUNDCASE

Vi hjälper Essity med UX-kompetens för analys och design

intro

Essity är världsledande inom äldreomsorg och strävar efter att erbjuda omfattande lösningar för vård i hemmet och på äldreboenden. En stor utmaning i utvecklingen av vårdprodukter är att balansera innovation med användarvänlighet och integration i befintliga processer. Vårdpersonalen är allmänt underbemannad över hela världen, vilket betonar vikten av att nya produkter inte ökar deras arbetsbörda.

I utvecklingen av en helt ny produkt för äldreomsorgen sökte Essity stöd för att strukturera systemets funktioner optimalt, med syfte att avlasta den redan pressade vårdpersonalen och hantera de dagliga utmaningarna med inkontinensvård. QESTIT:s UX-team har analyserat behov, utformat förslag och stöttat i utvecklingen av tjänster för både professionell inkontinensvård och anhörigvård. Deras arbete har varit avgörande för Essitys framgångsrika produktlansering i flera länder.

 

Tidigare samarbete ledde till valet av vår UX-kompetens

Idag har QESTIT och Essity (TENA IQ Solutions) arbetat i över två år för att skapa så bra användarupplevelser som möjligt i deras olika uppkopplade inkontinenshjälpmedel men redan innan samarbetet fanns en målsättning att arbeta strukturerat med UX-design. Dock hade Essity svårigheter med att hitta rätt nivå och rätt extern partner innan man 2020 valde att försöka hitta en ny partner lokalt för UX-arbetet.

Det föll sig då naturligt att välja QESTIT eftersom de sedan 2018 hjälper Essity med End-to-end tester i ett annat uppdrag mot system inom äldreomsorg. Där har de axlat roller som produktägare och testledare så förtroendet som samarbetspartner fanns redan.

Essity

Förståelse för användaren

En stor del av QESTIT:s arbete är att förstå användarna såväl som verksamhetens situation och behov, och sortera vad som är viktigt samt mindre viktigt. En annan viktig del är att även gå igenom de delar av användarflödet som är svåra att förstå och arbeta fram en bättre lösning.

Utifrån det arbetet har QESTIT skapat nya användarflöden, tagit fram ett nytt design- och webbgränssnitt samt varit drivande i tjänstedesignen där en positiv upplevelse för användaren och värdeskapande tjänster för äldreomsorgen har varit fokus. Under hela arbetet har regelbundna användartester gjorts för att förankra design och flöden för att säkerställa att arbetat går åt rätt håll.

Känns som att jobba med sina egna kollegor

Samarbetet har varit väldigt odramatiskt. ”De problem som uppstår kommer från vår ände och ni är tämligen duktiga på att hjälpa till och bringa reda och ordning i detta så att vi kommer framåt” säger Åke Hillman, ansvarig för tjänsteutvecklingen för anhörigvårdande och Solution Owner i TENA IQ Solutions där de tar fram uppkopplade lösningar för inkontinensvård.

Han fortsätter med ”Att jobba med QESTIT och de människorna som jag varit i kontakt med känns som att jobba med sina egna kollegor och inte en extern leverantör”.

Förändrad syn på sin produkt

Det mest betydande Essity tar med sig från samarbetet med QESTIT är hur värdefullt ett strukturerat designarbete är i framtagningen av nya produkter, och så klart det medförda arbetssättet, anpassat efter våra behov. Tips på hur du skapar designlösningar för vårdpersonal hittar du här.

EXT > logo > Essity - square
Kort om

Essity

Vad gör Essity?

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom tre huvudaffärsområden: Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene.

Hur då?

De utvecklar och levererar produkter som inte bara uppfyller höga hygienstandarder utan även bidrar till ökat välbefinnande för konsumenter, patienter och vårdgivare världen över.

Vad resulterar det i?

De förbättrar medvetenheten och standarden kring hygien och hälsa, samtidigt som de främjar en öppen dialog kring viktiga ämnen som menshygien, inkontinens, handhygien etc.