IMG_0842 (kopia)

Våra tjänster

Vi vet att ett starkt engagemang för kvalitetsdrivna processer ger betydande affärsfördelar. Därför hjälper vi våra kunder att integrera kvalitetssäkringsmetoder genom hela utvecklingskedjan.

Vi Stärker dig med qa-expertis

Affärstillväxt genom kvalitet

Att säkerställa rätt kvalitet i programvaror, applikationer och system genom kontinuerliga förbättringar är avgörande för ett företags framgång, eftersom det inte bara tillfredsställer användarna utan även driver affärstillväxt. För att lyckas med det behövs ett proaktivt tankesätt, även under budgetbegränsningar och snäva tidsramar för att nå ut på marknaden. Något som i sin tur kräver samarbete mellan olika intressenter, fokus på effektivitet och ett användarcentrerat förhållningssätt.

Med detta perspektiv erbjuder vi expertis inom kvalitetssäkring för att stötta ditt företag i hela utvecklingskedjan. Vi täcker alla aspekter från krav och teststrategier till prestanda, automatisering och cybersäkerhet, samt UX-design och QA-utbildningar. Genom att använda flexibla metoder, expertkunskap och moderna verktyg hjälper vi dig att spara tid, optimera kostnader och förkorta utvecklingscyklerna utan att tappa kvaliteten.

Hur vi arbetar

Rätt kvalitet med fokus på affärsnytta

I våra uppdrag fokuserar vi på att lyfta fram det som ger störst affärsnytta för dig. Det kan handla om förbättringar av system, arbetssätt eller utvecklingsprocesser, men också om att göra strategiska avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet. Att prioritera och balansera dessa delar blir avgörande i en snabbrörlig miljö. Det är viktigt att definiera kvalitet som det kunden är villig att betala för.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar med att man förstår vilket affärsvärde som utvecklingen ska generera. Rätt kvalitet definieras utifrån varje företags unika verklighet och affärsmål. Genom att få insikt i vad som utgör rätt kvalitet och förstå de faktorer som påverkar kundupplevelsen kan vi effektivisera leveransen och uppnå högre kundnöjdhet.

Nästa steg är att identifiera eventuella kompetensluckor, resursbrister och ineffektiva arbetsprocesser för att lokalisera var riskerna för kvalitetsbrister är som störst.

PH_wp_[EN]_tjänster_företagstillväxt2
introtext

Outsourca ditt testprojekt med oss

Vill du lägga ut ditt testprojekt på entreprenad? Vi erbjuder en heltäckande lösning med våra sex test- och leveranscenter i Frankrike, Tyskland, Österrike och Egypten. Dessa center ger dig tillgång till skickliga testare och avancerade verktyg som kanske inte finns tillgängliga internt. Våra dedikerade och skalbara team erbjuder ett nytt perspektiv och ett opartiskt förhållningssätt till kvalitetssäkring samtidigt som de har ett nära samarbete med ditt utvecklingsteam för att förstå de specifika kraven i ditt projekt.

Att flytta ut testverksamheten, särskilt till närliggande platser, ger betydande kostnadsbesparingar utan att kvaliteten äventyras. Våra outsourcade testcenter säkerställer att produkterna uppfyller branschstandarder och myndighetskrav, vilket ger sinnesro och en tillförlitlig slutprodukt.

Med våra kunders ord

Samarbeten som gör oss stolta

"Att jobba med QESTIT och de personer jag varit i kontakt med känns som att jobba med sina egna kollegor och inte en extern leverantör."

Åke Hillman

Solution Owner in TENA IQ Solutions hos Essity

"Med rätt partner går det att göra det omöjliga. QESTIT har bidragit till att höja förståelsen och hur man arbetar med kvalitet för hela organisationen."

Jennie Lidén

Tech Manager hos Daniel Wellington

"Alixander har gjort en stor insats för att förändra våra arbetssätt och processer och vi är nu redo att hantera det han hjälpte till att starta upp."

Pernilla Dahlin

Lead Development Project Manager hos Cerner