uxdesign_developer
icon-workshop

Kravhantering och UX-design

Skapa användarvänliga, konkurrenskraftiga och lönsamma tjänster genom att kombinera kundförståelse med affärsinsikt samt använda rätt kompetens, metoder och processer.

FÖRSTÅELSE FÖR KUNDEN OCH AFFÄREN

Matcha mål och upplevelser för maximal konkurrenskraft 

Produkter och tjänster som vi vardagligt interagerar med genererar någon form av upplevelse och vi kommer alltid koppla åsikter och känslor till dem. Därför vill vi i högsta möjliga mån att den upplevelse som sker är av maximal positiv karaktär. Att kunna anpassa hur väl en användares upplevelse matchar ditt företags affärsmål eller verksamhetsmål kommer att ge dig ett försprång mot konkurrenterna.

Att ha en effektiv kravprocess i utvecklingsarbetet är väsentlig för att uppnå rätt kvalitet. Upplevelsen av kvalitet på olika produkter och tjänster är individuell och det som driver kraven grundar sig helt och hållet i de behov och utmaningar som målgruppen har. Informationen från slutanvändarna är helt avgörande för kundnöjdheten och för att företagets leveranser ska kunna skapa affärsnytta. 

Skapa lönsamma tjänster

Med användar-centrerad utveckling

För att lyckas skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga produkter och tjänster krävs förståelse för både kunden och affären. Det innefattar rätt kompetens, metoder och processer för att på ett strukturerat och prioriterat sätt fånga användarna förväntningar utan att tappa helhetsperspektivet. Rätt krav och UX-design lägger grunden för att utveckla lönsamma tjänster som är förankrade i kundernas eller användarens behov.

PH_wp_[EN]_developer