En grupp människor står framför en glastavla
ikon-hantering

QA-LEDNING

Våra QA-coacher och testledare hjälper er med strategisk planering och riktade åtgärder för att optimera affärsnyttan och höja värdet på dina tjänster, utifrån era egna förutsättningar och behov.

Att leda kvalitetsarbetet

Ledarskap och metoder med fokus rätt kvalitet

Ett projekt går igenom många olika faser som också påverkar kvalitetsarbetet. Och ju längre in i testprocessen man kommer, desto dyrare blir det att åtgärda de fel man upptäcker. Samtidigt är det viktigt att prioritera vad som ska testas och när, så att kostnaderna inte skenar iväg. Därför är det avgörande att ha ett ledarskap och metoder som kan svara upp mot projektets många utmaningar för att kunna testa på rätt nivå vid rätt tidpunkt genom hela utvecklingskedjan.

Kontinuerlig förbättring

Kompetens som tar dig framåt

Att definiera och tydliggöra behoven är inte alltid lätt, ibland kan en utmaning bero på andra saker än du tror när du börjar gräva i det. Det kan handla om time-to-market, organisatoriska och kulturella förändringar eller kompetenshöjning inom ett specifikt område. Med vår breda kunskap och djupa erfarenhet inom olika delar av kvalitetssäkringsarbetet kan vi matcha exakt de behov du har. Vi arbetar lean och agilt och hjälper våra kunder att komma vidare i sin förändringsresa med förbättringar inom testning, automatisering, processer och lärande.

Tre vuxna som pratar