Manlig person står framför en whiteboard och pekar
ikon-hantering

Testledning

Underlätta snabbhet, effektivitet och hög kvalitet genom att säkerställa en helhetssyn kvalitetssäkring som är integrerad i hela utvecklingskedjan.

Kontinuerligt arbetssätt

Skapar kvalitetstänk i kultur, system och processer

Ett projekt går igenom många olika faser, vilket också påverkar kvalitetsaspekten. Dessutom ökar kraven på snabbare utvecklingscykler, högre kundförväntningar och behov av robust, skalbar och säker programvara. För att hantera dessa utmaningar är det avgörande att ha testledare med strategiskt tänk, teknisk expertis och starkt ledarskap.

Kvinnor står framför en vägg med post-it-lappar

De flesta organisationer är mitt uppe i en förändring mot ett agilt och kontinuerligt arbetssätt. Testhantering i detta sammanhang kräver ett skifte från traditionell testning i slutet av utvecklingscykeln till kontinuerlig testning under hela utvecklingsprocessen. Denna integration säkerställer att test är en pågående aktivitet som gör det möjligt för teamen att identifiera och åtgärda problem tidigt, vilket minskar kostnaderna och den tid som krävs för korrigeringar.

Under den agila transformeringen behövs ledarskap för kvalitetsarbetet och för att driva förändringen tillsammans med teamen. Det handlar bland annat om att inspirera och motivera teamen att gemensamt ta ansvar för produktens kvalitet.

Våra testledare har expertis i att bygga in kvalitetstänk i kultur, arkitektur, system och processer för att säkerställa att teststrategierna är robusta, effektiva och i linje med de övergripande målen för mjukvaruutvecklingsprojekt.

Vi hjälper dig med

Förbättring av test, automatisering, processer och lärande

ikon-strategi Strategisk planering Definiera teststrategi, välja metoder och fördela resurserna på ett effektivt sätt.
ikon-ytterligare_tjänster Ledarskap i team Leda och handleda testteamet samt främja en kultur av kvalitet och ständiga förbättringar.
ikon-riskbaserad_testning Riskhantering Identifiera och åtgärda risker, prioritera testinsatser för att fokusera på de mest kritiska områdena.
ikon-kultur Kommunicera med intressenter Fungera som länk mellan team och intressenter för att säkerställa tydlig kommunikation och anpassning.
ikon-verktyg Val av verktyg och teknik Välja lämpliga testverktyg och tekniker och säkerställa att de implementeras och används på ett effektivt sätt.
ikon-programvara_testning Retrospektiv
och analyser
Dela värdefulla insikter som gör det möjligt för teamen att förfina metoder och införa effektivare testning.
BEHÖVER DU HJÄLP?

Leverera affärsnytta med rätt kvalitet.

Vi hjälper er med planering och styrning av testarbetet utifrån vad som skapar mest verksamhetsnytta och affärsvärde utifrån era egna förutsättningar.

FAQ

Vanliga frågor om Testledning

Vad innefattar testledning och varför är det viktigt inom programvaruutveckling?

Testledning är en process för att organisera och kontrollera testaktiviteterna inom ett mjukvaruutvecklingsprojekt. Det innebär att skapa teststrategi, hantera testfall, övervaka utförandet av testerna och analysera resultaten för att säkerställa att programvaran uppfyller kvalitetsstandard. Testledning är avgörande eftersom det säkerställer ett strukturerat arbetssätt för att se till att programvaran är tillförlitlig, funktionell och uppfyller användarnas förväntningar.

Hur funkar testledning när man arbetar Agilt jämfört med traditionellt vattenfall?

När man arbetar agilt är testledning mer dynamisk och integrerad i hela utvecklingscykeln. Till skillnad från vattenfallsmetoden, där testning är en distinkt fas som inträffar efter utvecklingen, innebär testledning i en agil kontext kontinuerlig testning och nära samarbete mellan utvecklare, testare och intressenter. Detta tillvägagångssätt möjliggör omedelbar återkoppling och snabba justeringar, vilket säkerställer att kvalitet byggs in i produkten från början. Det betonar också flexibilitet, anpassningsförmåga och användning av automatiserade testverktyg för att hålla jämna steg med snabba utvecklingscykler.

Vilka är de viktigaste komponenterna som bör ingå i en testhanteringsstrategi?

En omfattande testhanteringsstrategi bör innehålla följande:

 • Testmål - Tydliga mål och vad testningen är avsedd att uppnå.
 • Testomfattning - De egenskaper och funktioner som ska testas.
 • Testplan - En detaljerad översikt över testaktiviteter, scheman och resurser.
 • Testfall och scenarier - Specifika förhållanden under vilka testerna kommer att utföras.
 • Verktyg och teknik - Den programvara och de verktyg som ska användas för testning.
 • Riskhantering - Identifiering av potentiella risker och strategier för att minska dem.
 • Rapportering och dokumentation - Processer för att registrera testresultat och kommunicera resultat.
Vilka är de vanligaste utmaningarna kring testhantering, och hur kan dessa utmaningar adresseras?

Vanliga utmaningar inom testledning är att hantera komplexiteten i testmiljöerna, säkerställa tillräcklig testtäckning, hantera förändrade krav och upprätthålla kvaliteten på testfallen över tid.

För att övervinna dessa utmaningar är det viktigt att:

 • Anta Agile- och DevOps-metoder för att förbättra samarbetet och anpassningsförmågan.
 • Använda testautomatisering för att förbättra effektivitet och täckning.
 • Implementera riskbaserad testning för att prioritera testinsatser baserat på riskernas påverkan och sannolikhet.
 • Hålla testdokumentationen uppdaterad för att återspegla förändringar i kraven och säkerställa att testfallen förblir relevanta.
 • Investera i utbildning och utveckling för testteamet för att hålla kompetensen aktuell och förbättra testmetoderna.