PH_wp_SE_Careers_David at the whiteboard revearsed
Prestandatest

Prestandatest

I takt med den tekniska utvecklingen kräver användarna snabba och effektiva digitala upplevelser. De förväntar sig att programvara och appar ska ge direkt respons och leverera optimal prestanda.

Optimera din programvara

Prioritera prestanda och stabilitet

När vi optimerar programvara pratar vi ofta om användbarhet och funktionalitet som högsta prioritet, men prestanda och stabilitet är minst lika viktiga. I en alltmer komplex värld med höga tillgänglighetskrav och frekventa förändringar ökar risken för att användarupplevelsen påverkas negativt. Långa laddningstider, otillgängliga tjänster och funktioner som inte fungerar under hög belastning är mycket frustrerande för användarna och kan skada affärsresultaten. Därför är det viktigt att testa programvarans prestanda för att förutse användarupplevelsen och säkerställa att den kan hantera den avsedda kapaciteten.

resultat_av_prestationer

Prestandatester fokuserar på aspekter som användbarhet, tillgänglighet, resursutnyttjande och skalbarhet, och ger värdefulla insikter om exempelvis nätverksbelastning, vilket möjliggör förebyggande åtgärder för förbättring. Vi strävar alltid efter att införa prestandatester så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen.

Förutom prestandatester är det viktigt att kontinuerligt övervaka och uppdatera systemet efter lansering. Med hjälp av realtidsövervakning kan man snabbt identifiera och åtgärda prestandaproblem innan de påverkar användarna. Dessutom bör man regelbundet genomföra kapacitetstester för att säkerställa att systemet kan skala upp i takt med ökande användarvolymer.

Genom att införa prestandatester tidigt, kontinuerligt övervaka systemet, och använda automatisering kan vi säkerställa att våra lösningar inte bara möter utan överträffar användarnas förväntningar och krav. Detta leder till en förbättrad användarupplevelse och starkare affärsresultat, vilket är kärnan för att leverera högkvalitativa produkter.

Vi hjälper dig med

Att upprätthålla produktens tillförlitlighet och användarvänlighet

ikon_slut_till_slut_testning End-to-end-testning Simulering av användarinteraktioner och affärsbelastning på produktionsnivå för att utvärdera systemets prestanda.
ikon_komponent_testning Test av komponenter Utvärdering av prestandan hos komponenter som API:er innan de integreras i systemet.
ikon_begränsning_testning Test av gränsvärden Identifiera systemets brytpunkt genom att pressa det till dess maximala kapacitet.
ikon_stabilitet Uthållighetstest Utvärdering av systemets prestanda och stabilitet under perioder av kontinuerlig användning.
ikon_robusthet_testning Robusthetstestning Utvärdering av systemets motståndskraft och förmåga när en komponent går sönder.
ikon_belastning_testning Volymtestning Utvärdering av hur systemet beter sig när det utsätts för stora datamängder.
BEHÖVER DU HJÄLP?

Förbättra prestandan i din programvara

Vårt team kan vägleda dig genom en sömlös implementering av prestandatester, så att din programvara fungerar med maximal effektivitet och tillförlitlighet.

FAQ

Vanliga frågor om prestandatestning

Vilket är det optimala tillvägagångssättet för en organisation som ännu inte har investerat i prestandatestning att börja implementera det?

Se användarens perspektiv som det viktigaste. Om du som manuell testare märker att det går trögt är det viktigt att ta itu med det omedelbart. Lyft fram hur brådskande det är att förbättra svarstiderna och fördjupa dig i de bakomliggande orsakerna till förseningarna. Du behöver analysera vad som orsakar avmattningarna och simulera tyngre belastningar för att replikera verkliga scenarier.

I dagens agila miljö bär alla ansvar för prestandan, inte bara ett specialiserat team. Prestanda är inte en eftertanke, utan en integrerad del av projektet redan från början. Om det uppstår problem med prestandan under funktionstesterna behöver de lösas så snabbt som möjligt. Slutmålet är en sömlös drift, och för att uppnå det krävs ett kollektivt testtänkande redan från början.

Lita inte enbart på att ett driftteam ska hantera prestandaproblemen. Börja tidigt med att integrera prestandatestning i teamets arbetsflöde. Om ingen tar ledningen, ta initiativ inom ditt team för att prioritera prestandatestning.

Hur skriver man effektiva prestandakrav?

Ett effektivt sätt att utforma robusta prestandakrav är att anordna en riskworkshop, där produktägare engageras för att prioritera risker.

Marknadsexperter bjuds in för att dra nytta av deras insikter och förutse framtida trender, vilket breddar testningen bortom nuvarande scenarier. Driftsteamet inkluderas för att få insikter om systembeteende och problem. Därefter kan krav definieras och testfall formuleras med en riskbaserad metodik, med fokus på de mest betydande riskerna.

Ska man utföra prestandatester kontinuerligt, eller under en viss dag/vecka?

Vi rekommenderar att du kör dem i samband med att du deploy:ar.

Kör kontinuerligt och småskaligt så att du vet vad som händer, om det är någon ny förändring, något nytt incheckat, om det påverkar svarstider och andra problem i belastningen.  
 
Jobba småskaligt men kontinuerligt så att du inte bygger in några prestandahämmande grejer i koden. Kontinuerligt på samma sätt som du checkar in annan kod, och kör regressionstester. Man kan köra mer fullskaliga prestandatester varannan vecka, eller en gång i månaden.  
 
Då har du de småskaliga som kommer kontinuerligt, och sen lite större mer omfattande tester.

Sammanfattningsvis kan belastningstest göras i en Shift Left-strategi för att testa prestanda för mikrotjänster och API, i en Agil strategi måste vissa end-to-end-belastningstest göras för att ge den verkliga användaruppfattningen av svarstiden i ett nominellt antal användares vision, och naturligtvis måste applikationens prestanda övervakas och följas i produktionen.

Ska jag prioritera prestandatester och förbättringar för ett system som närmar sig slutet av sin livscykel?

Nya system kan ta tid och du vill inte förlora kunder och affärer under tiden, så vi rekommenderar att göra en plan för att förbättra det nuvarande systemet om det finns ett prestandaproblem.

Tänk riskbaserat. Om det är ett system som du tror att du kommer att behålla i två år men inte uppdatera så mycket mer, så är risken mindre. Om det fungerar bra med nuvarande belastning och du ser att det fungerar bra med APM-verktyg i produktion så minskar behovet av att aktivt arbeta med prestandatester.