Kvinnor pekar på en skärm och visualiserar mätningar
ikon-sap_testning

Testning av SAP-system

Säkerställ efterlevnad av regelverk, optimerade arbetsflöden och systemeffektivitet i ditt SAP-system för att garantera långsiktig kvalitet och nöjda användare.

Gör dig redo för SAP S/4 HANA

Sömlös migrering för önskad kvalitet och funktionalitet

SAP-programvaran har blivit en viktig komponent i många företag världen över, oavsett storlek. Det gör det möjligt för dem att automatisera interna processer och för olika delar av organisationen att kommunicera enkelt. grund av komplexiteten i dessa programvaruimplementeringar är grundlig testning avgörande för att säkerställa att lagstadgade krav uppfylls och att implementerade arbetsflöden stöder processerna optimalt. Med den obligatoriska migreringen till SAP S/4 HANA senast 2027 kommer många företag att behöva hjälp med att genomföra övergången på ett smidigt och effektivt sätt.

En manlig SAP-expert har ett videosamtal vid ett skrivbord

Itakt med att ett SAP-system växer i omfattning blir dess gränssnitt alltmer komplexa och beroende av varandra. Problem i en del av systemet kan utlösa en "fjärilseffekt" som leder till omfattande ineffektivitet, resursförluster och missnöjda användare.

Genom att testa systemet innan det släpps för första gången, eller för nya funktioner och uppdateringar, kan buggar och defekter upptäckas och åtgärdas. Denna process upprätthåller den långsiktiga kvaliteten på SAP-systemet, fungerande och effektiva affärsprocesser samt nöjda användare.

Våra SAP-experter hjälper dig med end-to-end testramverk och stödjer er kring testdesign, testfall och testhantering, oavsett om ni använder vattenfall eller agila metoder. Det här ramverket för testning säkerställer önskad kvalitet och användbarhet samtidigt som antalet onödiga tester minskas.

Vi hjälper dig med

Testramverk som säkerställer kvaliteten på ditt SAP-system

ikon-riskbaserad_testning Resursplanering Fördelade kvalitetssäkringsåtgärder över hela projektet och operativt stöd för optimal resursplanering.
ikon-ux_design Testutformning Utveckling av testfallsarkiv, E2E-ramverk och tidiga granskningar av krav för att bygga en solid testdesign.
ikon-system Skapa testdata Användning av verktyg för testdata och en lämplig teststrategi för att skapa nödvändig testdata.
ikon-lön Budgetering och optimering av arbetsinsats Optimering av testomfattning och insatser med riskbaserade testmetoder som möjliggör rätt budgetallokering.
ikon-programvara_testning Definiera Testmiljö Tidig definition av förfrågningar och direkt samarbete med stakeholders för testmiljön.
ikon-qa_metodologi Förbättring av processer och metoder Konsultation och stöd vid implementering och optimering av QA-åtgärder genom hela processen.
Är du redo?

Enkel och smidig övergång till SAP S/4 HANA

Få hjälp att migrera till SAP S/4 HANA och dra nytta av de senaste funktionerna och förbättringarna. 

FAQ

Vanliga frågor om SAP

Vad är SAP S/4HANA och hur skiljer det sig från SAP ECC?

SAP S/4HANA är ett integrerat affärssystem (ERP) som bygger på SAP HANA in-memory-databasen. Det erbjuder realtidsbearbetning, en förenklad datamodell, förbättrad användarupplevelse med SAP Fiori och avancerad analys jämfört med SAP ECC (ERP Central Component).

SAP ECC är den tidigare generationen av SAP:s ERP-programvara. Migreringen till S/4HANA är inte bara en uppgradering; det är en omvandling till en mer effektiv och framtidssäkrad plattform.

Varför ska man migrera till SAP S/4HANA?

Övergången till SAP S/4HANA drivs av flera faktorer: behovet av förbättrad prestanda genom realtidsanalyser och transaktioner, förenklade processer, ett mer intuitivt användargränssnitt och behovet av att förbereda sig för framtida innovationer med en plattform som sömlöst kan integreras med ny teknik som AI, IoT och maskininlärning. Dessutom har SAP meddelat att mainstream-underhållet för SAP ECC upphör, vilket driver organisationer att gå över till S/4HANA.

Vilka är de viktigaste utmaningarna vid migrering till SAP S/4HANA?

Migreringen till SAP S/4HANA innebär utmaningar som att förstå omfattningen och effekterna av omvandlingen på affärsprocesserna, komplexiteten i datamigreringen, justeringar av anpassad kod, valet mellan en greenfield-strategi (ny implementering) eller brownfield-strategi (konvertering) och att säkerställa att användarna använder systemet genom utbildning och support. Processen kräver noggrann planering, kvalificerade resurser och ofta hjälp av experter på SAP-migrering.

Hur lång tid tar det att migrera till SAP S/4HANA?

Längden på ett SAP S/4HANA-migreringsprojekt varierar avsevärt beroende på organisationens storlek, komplexiteten i befintliga system, mängden anpassad kod som ska anpassas och om det handlar om en greenfield- eller brownfield-strategi.

Kan mina nuvarande anpassningar och integrationer bibehållas efter migreringen till SAP S/4HANA?

Många anpassningar och integrationer kan bibehållas, men de kan behöva anpassas för att passa den nya datamodellen och arkitekturen i SAP S/4HANA. SAP tillhandahåller verktyg och riktlinjer för att analysera och anpassa anpassad kod. Ett av målen med migreringen är dock att dra nytta av de förenklade processer och innovationer som S/4HANA erbjuder, vilket kan minska behovet av vissa anpassningar. Det är en möjlighet att omvärdera och effektivisera affärsprocesser och integrationer.