PH_Emp_SE_Deni, Maria and Alix having a Q and A session

Om oss

Med vår expertis inom QA hjälper vi företag att prioritera, planera och utforma kvalitetssäkringsarbetet, vilket säkerställer långvarig kvalitet och driver framgångsrika affärsresultat.

Från krav till leverans

Vi sätter kvalitet på agendan

Vi lever i en digital värld där teknologin inte bara är ett stöd utan ett oumbärligt verktyg för att förbättra våra dagliga liv och driva tillväxt för bolag. Att känna till och kunna adressera behoven är därför avgörande för att säkerställa kvaliteten i de applikationer som man förlitar sig på dagligen. För det är ju så att kvalitet i slutändan definieras av användaren.

Ledd av denna princip och med mer än 25 års erfarenhet inom test, krav, ledning, säkerhet, ux och prestanda och har vi kompetensen och expertisen som behövs för att vägleda dig genom varje steg i utvecklingscykeln -  från krav till leverans. Med en proaktiv approach och genom att vara uppdaterade kring teknologiska framsteg, branschtrender och organisatoriska strategier hjälper vi dig att se till att dina system och appar inte bara möter utan överträffar förväntningarna.

Vår vision

Vi formar morgondagens kvalitet

...Genom expertis och kontinuerlig förbättring.

Vårt fokus är att vara en drivkraft för att forma kvaliteten på framtida produkter, tjänster och upplevelser. Vi förutser framtida behov, ligger steget före branschtrender och bidrar aktivt till framsteg som definierar kvalitetsstandarden i världen.

PH_Emp_SE_Alixander and Staffan (dark)
Vår mission

Att låta passion och kunskap leda vägen

...För att hjälpa våra kunder skapa produkter  och tjänster med hög kvalitet.

Genom att förena passion med expertis erbjuder vi mer än bara tjänster – vi är en strategisk rådgivare, driver insikter och bidrar aktivt till framgång. Vi är lika engagerade i och stolta över vårt eget arbete som våra kunders. 

PH_Emp_SE_Ronn and Josefine mingeling

mångfald som hjälper dig att lyckas

 

VI ÄR

I

new emp

 

PH_wp_[EN]_7 countries

 

new locations

 

MEDARBETARE

LÄNDER

PLATSER

Säkerställ rätt kvalitet

Vi matchar ditt behov

Genom vår kompetens och erfarenhet inom olika delar i kvalitetssäkringsarbetet kan vi matcha just de behov ni har. Oavsett om det handlar om att ni vill lära er ux-design, bygga ett ramverk för testautomation, testa er it-säkerhet eller få hjälp av en kvalitetscoach som coachar hela teamet att ta ansvar för kvaliteten.

Vår historia

Resan med Qestit

SE - history 1998 SE - history 2006 SE - history 2011 SE - history 2021 SE - history 2022 SE - history 2023
SE - history 1998
01 / 06

Hur allt startade

År 1998 grundades ACIAL och öppnade sitt första kontor i Paris. Framgången på den fransktalande marknaden ledde till att nya kontor öppnades i Nantes, Genève, Lille och Lyon, vilket möjliggjorde en närmare kontakt med våra kunder. År 2013 breddades tjänsteutbudet genom att etablera Testing University.

SE - history 2006
02 / 06

Från Paris till Sundbyberg

2006 bildades så ADDQ med visionen att förändra konsultvärlden. Första kontoret öppnades i en källare i Sundbyberg  och två månader efter starten anställdes den första medarbetaren. Efter tre år var vi 35 personer och 2016 över hundra medarbetare.

SE - history 2011
03 / 06

Nytt bolag och nya marknader

2011 nåddes ytterligare en milstolpe när QCENTRIS slog upp portarna i Schweiz och Tyskland. Gränser var ingen begränsning. Under de följande åren expanderade bolaget internationellt och etablerade kontor i Österrike, Egypten, Sverige och Ukraina, vilket gjorde att man kunde erbjuda våra tjänster globalt.

SE - history 2021
04 / 06

Acial och QCENTRIS bildar QESTIT

Våra vägar korsades i mars 2021 och vi insåg omedelbart kraften i vår gemensamma kompetens, expertis, erfarenhet och motiverade människor. Så vi bestämde oss för att slå oss samman för att bilda den grupp vi är idag - QESTIT.

SE - history 2022
05 / 06

ADDQ blir en del av gruppen

Målet att stärka positionen som specialister inom mjukvarutestning och kvalitetssäkring ytterligare resulterar i att ADDQ ansluter sig till QESTIT-gruppen 2022. Med denna milstolpe öppnas dörrarna till fler möjligheter samt utveckling i Sverige, Norden och övriga Europa.

SE - history 2023
06 / 06

Vi stärker närvaron i Tyskland

I september 2023 hoppade Vogt + Partner på QESTIT resan. Genom att bredda vår räckvidd med ett nytt testcenter i Berlin och team med fler testexperter skapar vi nya möjligheter i Tyskland att kunna stödja branscher som den offentliga sektorn.

Where do we go next?

Continuously evolving to be a better employer, partner and company

icon-time Anticipating future trends We stay ahead of the curve by foreseeing technological advancements and evolving user expectations, ensuring readiness through skill development 
icon-location_pin Embracing growth and proximity We strive for global expansion, forging closer ties with clients through collaboration as well as expertise sharing and leading cross-border projects.
icon-additional_services Prioritizing long term quality Our commitment extends far into the future, as we aim to maintain enduring quality standards so that solutions stand the test of time.  
icon-training Continous improvement Dedicated to ongoing evolution, we strive to become a better organization overall by rigorously testing, tweaking, and examining our approach from every angle.