PH_wp_[EN]_Operational Security 1
ikon-cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Omfattande cybersäkerhetslösningar som bygger en säker och motståndskraftig framtid för ditt företag och skyddar din organisation.

Skydda dina mest värdefulla tillgångar

Möt de växande behoven av cybersäkerhet

Varje dag görs mer data tillgänglig för våra kunder, leverantörer, partners och andra genom olika IT-systemintegrationer, inklusive mobil-/webbapplikationer och API:er. Den ökande datatillgängligheten ställer högre krav på utvecklare och systemarkitekter att integrera säkerhet i utvecklingsprocesserna och designfaser för att motverka potentiella attacker. Dock är det ofta svårt att fastställa rätt krav eftersom nya angreppstekniker och metoder ständigt upptäcks.

Integrering av säkerhet

Säkerhetsexpertis för att upptäcka, planera och förebygga

IT-attacker är alarmerande vanliga idag och kostnaderna för dem kan vara förödande. Många incidenter kan dock minskas avsevärt med rätt planering och förebyggande åtgärder. Det är omöjligt att förhindra alla attacker, men genom tidig upptäckt och ingripande kan många av dem stoppas innan de blir allvarliga.

Vi hjälper dig att identifiera risker, hot och svagheter i din källkod, dina applikationer och din infrastruktur. Vårt team hjälper till att välja och implementera den lämpligaste tekniken och ser till att ni följer lagar och regler. Vi anpassar era processer, er teknik och dokumentation till internationella och nationella standarder. Genom att simulera verkliga cyberattacker avslöjar vi sårbarheter och ger handlingsbara rekommendationer för att förbättra er säkerhet.

Två manliga cybersäkerhetsexperter framför en skärm på ett kontor
Lär dig mer

Hämta insikter, kunskap och tips kring säkerhet