PH_wp_Penetrationtesting
ikon-penetration_testning

Penetrationstestning

Hitta sårbarheter genom simulerade cyberattacker mot din infrastruktur och dina applikationer för att utvärdera dess säkerhetsstyrka och svagheter.

Identifiera svagheter och sårbarheter

Skydda dina digitala tillgångar mot föränderliga hot

Cyberhoten utvecklas ständigt, vilket gör det viktigt för alla organisationer att identifiera och minska sårbarheter innan de utnyttjas av angripare. Penetrationstestning, eller "pentest", är en viktig metod som gör det möjligt för din organisation att proaktivt utvärdera säkerheten i dina system, applikationer, tjänster och nätverk. Det innebär kontrollerade cyberattacker i särskilda miljöer för att upptäcka säkerhetsproblem, vilket ger viktiga insikter för att kunna stärka säkerheten och säkerställa efterlevnad av branschspecifika regleringar.

En manlig cybersäkerhetsexpert vid sitt skrivbord på kontoret

Penetrationstestning belyser inte bara rådande säkerhetsbrister utan ger också en konkret plan för att förbättra säkerhetsåtgärderna i IT-infrastrukturen. De olika metoderna, typerna och fördelarna med penetrationstestning ger dig kunskapen att effektivt motverka potentiella cyberhot och därigenom bevara sekretess, integritet och tillgänglighet.

Att integrera penetrationstestning i din cybersäkerhetsstrategi främjar förebyggande säkerhet, som inte bara avslöjar befintliga sårbarheter utan också föreslår pragmatiska och direkta åtgärdsstrategier. Att integrera regelbundna penetrationstester är viktigt för att skapa ett motståndskraftigt försvar mot det breda spektrumet av cyberhot.

Vårt team av säkerhetsexperter använder de senaste teknikerna och verktygen för att penetrera dina tillgångar, vilket ger dig handlingsbara insikter och rekommendationer för att stärka ditt försvar.

Vi hjälper dig

Säkra din verksamhet

ikon-ux_design Anpassad penetrationstestning Skräddarsydda tester till dina specifika system-, applikations- och nätverksbehov. I enlighet med standarder som OWASP Testing Guide, OSSTMM, PTES, BSI etc.
ikon-riskbaserad_testning Sårbarhetsanalys Identifiering och kategorisering av sårbarheter enligt CVSS (Common Vulnerability Scoring System) för att prioritera åtgärder.
ikon-prestanda_testning Hälsokontroller av säkerheten Kontinuerlig penetrationstestning för anpassning till nya hot, skydd mot nya cybersäkerhetsrisker och minimering av sårbarheter.
ikon-kretskort Attacksimulering Genomför simulerade attacker för att testa motståndskraften i ditt cybersäkerhetsförsvar.
ikon-säkerhet_överensstämmelse Försäkran om efterlevnad Säkerställer att dina system uppfyller regler och nödvändiga branschstandarder.
ikon-rapport Vägledning kring åtgärder Detaljerade rekommendationer för att åtgärda identifierade säkerhetsbrister.
BEHÖVER DU HJÄLP?

Identifiera och Åtgärda Sårbarheter

Är dina system säkra? Vi genomför noggranna penetrationstester för att hitta och åtgärda säkerhetsbrister innan de utnyttjas av angripare.

FAQ

Vanliga frågor om penetrationstestning

Hur ofta bör penetrationstest genomföras?

Helst bör penetrationstest genomföras årligen eller när betydande förändringar görs i ditt system, din applikation eller infrastruktur för att säkerställa kontinuerlig säkerhet och efterlevnad.

Vad skiljer penetrationstestning från en sårbarhetsskanning?

Medan sårbarhetsscanningar är automatiserade och identifierar potentiella sårbarheter, innebär penetrationstestning manuell testning för att utnyttja dessa sårbarheter och simulera en faktisk cyberattack för att bedöma säkerhetsåtgärdernas effektivitet i den verkliga världen.

Stör penetrationstester den dagliga verksamheten?

Penetrationstester är utformade för att minimera störningar. Testerna kan utföras på dedikerade testsystem och applikationer, schemalagda under lågtrafik, och kritiska system kan testas på ett kontrollerat sätt för att förhindra påverkan på den dagliga verksamheten.

Hur bidrar penetrationstestning till regelefterlevnad?

Många regelverk, t.ex. PCI-DSS ,kräver kontinuerliga säkerhetsbedömningar för att säkerställa skyddet av känsliga uppgifter. Penetrationstestning hjälper till att uppfylla dessa krav genom att tillhandahålla bevis på proaktiva säkerhetsåtgärder och identifiera brister i efterlevnaden.

Lär dig mer

Få insikter, kunskap och tips kring säkerhet