En man sitter och testar ett testsystem
Test & Mätsystem

Test & Mätsystem

Optimera produktutvecklingsprocessen, säkerställ kvalitetssäkring och förbättra säkerhetsstandarder.

Felfria produktioner

Testsystem som möter dina behov

Att använda ett kvalitetssäkrat testsystem säkerställer att alla väsentliga funktioner fungerar som tänkt och identifierar buggar och tillverkningsfel under utveckling eller produktion. Utan ett robust testsystem ökar risken för fel i slutprodukten, vilket kan leda till kostsamma återkallelser och skada företagets rykte. Brist på effektiv testning kan också resultera i att produkter inte uppfyller industriella standarder och lagkrav. 

En man bygger testsystem

Alla produkter kräver någon form av validering eller testning före leverans, från produktionstester för kretskortstestning (PCBA) och utvärdering av den färdiga produkten, till flexibla FoU-tester under produktutveckling för att upptäcka brister, särskilt inom kritiska branscher som bilindustri och flyg.

Komplexa produkter kan kräva både FoU- och produktionstester, inklusive sluttest i produktionen, för att säkerställa kvaliteten på alla funktioner genom hela tillverkningsprocessen.

Vi anpassar testsystem och programvara för att möta ditt specifika behov och krav, och erbjuder lösningar för analys, resultathantering och övervakning av teststationer. Vi hjälper företag inom olika branscher och produktutvecklingsstadier, från medicinska system till konsumentprodukter.

Vi hjälper dig med

kvalitetssäkra produktioner

Anpassning Anpassning Våra testsystem och mjukvaror skräddarsys efter dina behov och krav, vilket gör testprocessen helt anpassad till dina produkter och mål.
Snabb utvecklingtid Snabb Utvecklingstid Med vår modulära lösning kan vi återanvända kod från tidigare projekt, vilket påskyndar utvecklingen och sänker kostnaderna.
compliance Compliance Testsystemen hjälper till att säkerställa att produkterna uppfyller industristandarder och regulatoriska krav, minimerar juridiska risker och underlättar ett smidigare marknadsinträde.
Support och Utbildning Support och Utbildning Få omfattande support, inklusive genomgång, utbildning och träning i programvaruutveckling, vilket förbättrar ditt teams testfärdigheter och säkerställer att de kan utnyttja testsystemen och programvaran fullt ut.
mångsidighet Mångsidighet Våra testsystem och mjukvaror är designade för att tillgodose ett brett spektrum av industrier och produkttyper, allt ifrån medicinska system med låg volym till konsumentprodukter med stora volymer. Vi tillhandahåller flexibla lösningar som kan anpassas i takt med hur ditt testbehov utvecklas.
Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Med avancerade testmöjligheter kan du säkerställa kvalitet på dina produkter, identifiera och åtgärda brister tidigt i utvecklings- eller produktionsstadiet, och därigenom minska risken för dyra återkallelser.
Behöver du hjälp?

Kvalitetssäkra dina produkter före leverans

Upptäck brister och effektivisera utvecklingsprocessen. Vi erbjuder test- och mätsystem anpassade efter dina behov för att säkerställa en felfri slutprodukt.

FAQ

Vanliga frågor om test & mät system

Vad är test- och mätsystemens roll i produktutveckling och tillverkning?

Test- och mätsystem är avgörande i olika skeden av produktutvecklingen. De säkerställer att produkterna uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna, prestandaspecifikationerna och regelverken. Dessa system hjälper till att identifiera designfel, komponentdefekter och tillverkningsproblem tidigt i processen, vilket minskar kostnader och förhindrar förseningar.

I forskning och utveckling (FoU) är de väsentliga för att validera hypoteser, förfina design och säkerställa att idéer möter praktiska och säkerhetsmässiga standarder.

I produktion, särskilt inom PCBA och end-of-line stadier, verifierar systemen att produkterna är korrekt byggda och fungerar som tänkt innan de skickas till kunderna.

Hur varierar test- och mätsystem mellan FoU och produktionsmiljöer?

I FoU-miljöer är test- och mätsystem ofta flexibla och anpassningsbara, utformade för att utforska ett brett spektrum av parametrar och förhållanden för att innovera och förädla produktens design. De kan inkludera:

 • Avancerade simuleringsverktyg.

 • Prototypplattformar.

 • Specialiserad mätutrustning för att fånga ett brett spektrum av data.

I produktionsmiljöer, inklusive PCBA och sluttestning, är dessa system mer inriktade på effektivitet, upprepbarhet och skalbarhet. De säkerställer att varje enhet uppfyller strikta kvalitets- och prestandakriterier, ofta under villkor med hög volym. Detta inkluderar:

 • Automatiserad optisk inspektion (AOI) och X-ray för PCBA.

 • In-Circuit Testing (ICT) för elektrisk prestanda.

 • Funktionstestriggar vid end-of-line för att simulera verkliga användningsförhållanden.

Hur kan PCBA-testning optimeras i en produktionsmiljö med hög volym?

Att optimera PCBA-testning i miljöer med hög volym innebär:

 • Implementering av system för Automatiserad Optisk Inspektion (AOI) tidigt i produktionslinjen för att snabbt upptäcka och korrigera fel.

 • Användning av In-Circuit Testing (ICT) för att kontrollera elektriska prestandaproblem och komponentfel.

 • Integrering av funktionstestning för att validera PCB:ns slutliga drift i en simulerad verklig miljö.

 • Användning av tekniker för statistisk processkontroll (SPC) för att analysera data från testprocesser och identifiera förbättringsområden.

 • Effektivisering av testprocessen för att eliminera onödiga tester och fokusera på områden med stor inverkan.

   

Hur kan produktföretag effektivt integrera nya test- och mätsystem i sina befintliga processer?

För att effektivt integrera nya test- och mätsystem i befintliga processer bör du börja med en omfattande behovsanalys för att identifiera förbättringsområden och bestämma hur dessa system kan ge mest nytta. Tidig inblandning av nyckelintressenter från olika avdelningar är avgörande för att säkerställa att det valda systemet överensstämmer med de olika behoven i organisationen.

Det är viktigt att tillhandahålla grundlig utbildning för personalen för en smidiga drift och underhållning av den nya tekniken. Dessutom är det avgörande att säkerställa att de nya systemen kan integreras sömlöst med befintliga datahanteringsplattformar, vilket underlättar avancerad analys och realtidsövervakningsförmåga. Efter integrationen är kontinuerlig övervakning och justeringar avgörande för att lösa eventuella framväxande problem och utnyttja ytterligare förbättringsmöjligheter.

Vårt team är redo att stödja dig genom hela denna process, och erbjuder vägledning och expertis för att säkerställa en smidig övergång och implementering.

Finns det några skalbarhetsalternativ eller möjligheter att utöka systemets kapacitet och funktionaliteter över tid för att möta förändrade krav och behov?

Ja, våra testsystem och mätinstrument är utformade med skalbarhet i åtanke, vilket möjliggör expansion av kapacitet och funktionaliteter över tid för att möta förändrade krav och behov. Detta kan inkludera modulär design, programvaruuppdateringar eller tillägget av nya hårdvarukomponenter som utökar systemets kapaciteter utan att behöva ersätta hela systemet.